Publicerat


 

Nerikes Allehanda 17 december 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerikes Allehanda 19 december 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerikes Allehanda 30 januari 2009

Ett varmt tack

 

till Er alla som visat

deltagande, stöttning

och hedrat minnet av

vår älskade

 

Barbro   Björlin

 

vid hennes bortgång.

Tack för kort, besök,

telefonsamtal, blommor

hem och vid båren,

teckningar, minnesbok

samt gåvor till olika fonder.

Ett särskilt tack till

personal och läkare på USÖ

avd. 85, läkare i Laxå och

sköterskor i Finnerödja

för vård, behandling,

rådgivning och empati.

 

A N D E R S

DAVID, OLOV, FRIDA

med familjer

 

Saxat ur kyrkobladet för Finnerödja-Tiveds församling