Barbro Björlin
1952-2008
 

 

 
 
Vi binder en krans

av minnen 

de vackraste och

finaste vi har

Vi vet att de

aldrig vissnar

hos oss finns Du

alltid kvar.